Διαβάζοντας τα ίχνη των καρκίνων του πεπτικού

24 - 26 Οκτωβρίου 2014
Makedonia Palace, Θεσσαλονίκη

Οργάνωση:
Εταιρεία Μελέτης του Καρκίνου του Πεπτικού Συστήματος (ΕΜ-ΚΑΠΕΣ)

Πληροφορίες Φόρμα Εγγραφής Επιστημονικό Πρόγραμμα Φωτογραφίες