2ο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο «Ιχνηλατώντας τα Ίχνη των Καρκίνων του Πεπτικού»

24 - 26 Οκτωμβρίου 2014
Makedonia Palace, Θεσσαλονίκη

Οργάνωση:
Εταιρεία Μελέτης Καρκίνου Πεπτικού Συστήματος

Πληροφορίες Φόρμα Εγγραφής Επιστημονικό Πρόγραμμα Παρουσιάσεις