2ο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο «Ιχνηλατώντας τα Ίχνη των Καρκίνων του Πεπτικού”

  • 2ο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο «Ιχνηλατώντας τα Ίχνη των Καρκίνων του Πεπτικού”, 24-26 Οκτωβρίου 2014, Θεσσαλονίκη

Στο αρχείο του παραπάνω συνδέσμου θα βρείτε τις παρουσιάσεις τις οποίες οι ομιλητές έδωσαν άδεια για να δημοσιευθούν σε μορφή PDF. Οι παρουσιάσεις είναι αριθμημένες και στο αρχείο υπάρχει και ένα PDF με το όνομα PROGRAM το οποίο έχει αριθμημένες τις ομιλίες ως ευρετήριο.

Top