ΓΕΝΙΚΑ

Στα πλαίσια της εκπαιδεύσεως των χειρουργών στις νέες τεχνικές και την λαπαροσκοπική προσέγγιση της χειρουργικής του παχέος εντέρου, η Ομάδα Μελέτης του Κολο-Ορθικού Καρκίνου (ΟΜ-ΚΟΚ), τμήμα της Εταιρείας Μελέτης των Καρκίνων του Πεπτικού Συστήματος (ΕΜ-ΚΑΠΕΣ)

διοργανώνει ειδικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα σε τρία στάδια: Α Στάδιο: δύο 3ήμερα σεμινάρια, Β Στάδιο: πρόσκληση συμμετοχής στα κέντρα των εκπαιδευτών για παρακολούθηση και συμμετοχή στις συγκεκριμένες επεμβάσεις και Γ Στάδιο: εκτέλεση των συγκεκριμένων επεμβάσεων στο κέντρο του εκπαιδευομένου, υπό την καθοδήγηση προσκεκλημένου εκπαιδευτή (βλέπε εισαγωγικό σημείωμα).

Αναλυτικά στα δύο 3ήμερα σεμινάρια του Α Σταδίου:

 • Θα παρουσιασθούν και θα συζητηθούν τα σύγχρονα βιβλιογραφικά δεδομένα σχετικώς με το σκεπτικό, την αναγκαιότητα, τις τεχνικές ιδιαιτερότητες και τα αποτελέσματα των νέων τεχνικών και προσεγγίσεων.
 • Θα παρουσιασθούν και θα συζητηθούν ο εξοπλισμός, τα τεχνικά βήματα και οι λεπτομέρειες για την εκτέλεση των νέων επεμβάσεων με τις κλασικές και νέες προσεγγίσεις.
 • Θα ακολουθήσει εκπαίδευση προς απόκτηση δεξιοτήτων σε εξομοιωτές στις διάφορες τεχνικές επεμβάσεων.
 • Θα παρουσιασθούν επεμβάσεις σε ασθενείς με χειρουργικές παθήσεις του παχέος εντέρου και του ορθού, τις οποίες θα παρακολουθήσουν και στις οποίες θα συμμετάσχουν οι εκπαιδευόμενοι, υπό την επίβλεψη εξειδικευμένου εκπαιδευτή.
 • Θα αξιολογηθεί η επίδοση εκπαιδευομένων και εκπαιδευτών.

Ο συντονιστής (Ε. Ξυνός) και ο διευθυντής (Γ. Τζοβάρας) του εκπαιδευτικού προγράμματος έχουν επιλέξει τους εκπαιδευτές με βάση τις γνώσεις και την κλινική και διδακτική εμπειρία στις νέες εγχειρητικές τεχνικές και την λαπαροσκοπική προσέγγιση για την χειρουργική αντιμετώπιση των παθήσεων του παχέος εντέρου (βλέπε Παραρτήματα 1, 2 και 3):

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ

 • Γούβας Νικόλαος
 • Ζαχαριουδάκης Γεώργιος
 • Μπαλογιάννης Ιωάννης
 • Ξυνός Ευάγγελος
 • Πεχλιβανίδης Γεώργιος
 • Τεπετές Κωνσταντίνος
 • Τσιαούσης Ιωάννης

ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΙ

Οι εκπαιδευόμενοι επιλέγονται με βάση ειδικά προσόντα τα οποία αναφέρονται λεπτομερώς στο Παράρτημα 4. Βασική προϋπόθεση είναι η σταθερή ενασχόλησή τους σε κέντρο με μεγάλη ροή περιστατικών με χειρουργική παθολογία του παχέος εντέρου και με κατάλληλη υποδομή για την εφαρμογή των νέων τεχνικών και προσεγγίσεων.

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ – ΧΩΡΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ

Και τα δύο σεμινάρια θα λάβουν χώρα στο αμφιθέατρο και τους χώρους της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (Λάρισα). Επίσης, θα γίνει χρήση των χειρουργείων του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Λαρίσης (ΠαΓΝΛ).

Χώρος Διαμονής: Imperial Palace – Hotel Λάρισας

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ

1ο Σεμινάριο: 5-7 Μαρτίου 2015

2ο Σεμινάριο: 16-18 Απριλίου 2015

ΧΟΡΗΓΟΣ

Η εταιρεία Johnson & Johnson είναι ο κύριος χορηγός και των τριών Σταδίων του εκπαιδευτικού προγράμματος.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 • Στους εκπαιδευόμενους θα δοθεί φάκελλος και υλικό, το πλείστον σε ηλεκτρονική μορφή (syllabus), ο οποίος θα περιέχει πληροφοριακό υλικό (κείμενα όλων των διαφανειών, βασική βιβλιογραφία, χρήσιμες σημειώσεις, έντυπα αξιολογήσεως εκπαιδευτών και εκπαιδευομένων κλπ).
 • Οι εκπαιδευόμενοι καλούνται να προσέλθουν με φορητό υπολογιστή, για άμεση και διαρκή χρήση κατά την διάρκεια των εργασιών των σεμιναρίων.
 • Μετά το πέρας κάθε σεμιναρίου θα υπάρξει γραπτή δοκιμασία, με την μορφή ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής απαντήσεων.
 • Επιπλέον, κάθε εκπαιδευόμενος α) θα αξιολογηθεί για την επίδοσή του στους εξομοιωτές λαπαροσκοπικών επεμβάσεων και β) θα αξιολογήσει την ποιότητα των σεμιναρίων και την επίδοση των εκπαιδευτών.
 • Με το πέρας κάθε σεμιναρίου οι εκπαιδευόμενοι θα λάβουν Πιστοποιητικό Παρουσίας.
 • Πιστοποιητικό Επαρκούς Παρακολουθήσεως θα χορηγηθεί μετά το πέρας των δύο σεμιναρίων, με βάση την επίδοση στις γραπτές δοκιμασίες και την επίδοση στους εξομοιωτές.
 • Πιστοποιητικό Συνολικής Επιδόσεως και Επάρκειας θα δοθεί κατόπιν αξιολογήσεως από τον συντονιστή και τον διευθυντή μετά το πέρας και των τριών Σταδίων της εκπαιδευτικής διαδικασίας.
 • Οι εκπαιδευόμενοι υποχρεούνται στην καταγραφή και κεντρική καταχώρηση (ΕΜ-ΚΑΠΕΣ) των περιστατικών με παθολογία παχέος εντέρου, τα οποία θα χειρουργήσουν εφαρμόζοντας τις νέες τεχνικές και την λαπαροσκοπική προσέγγιση, μέχρι και ένα έτος μετά την λήψη του Πιστοποιητικού Συνολικής Επιδόσεως και Επάρκειας.