3ο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο ΕΜ-ΚΑΠΕΣ «Διαβάζοντας τα ίχνη των καρκίνων του πεπτικού»

22 - 23 Οκτωβρίου 2015
Ξενοδοχείο Porto Palace, Θεσσαλονίκη

Οργάνωση:
Εταιρεία Μελέτης Καρκίνου Πεπτικού Συστήματος (ΕΜ-ΚΑΠΕΣ)

Πρόσκληση Επιστημονικό Πρόγραμμα Παρουσιάσεις Βίντεο