• Ευάγγελος Ξυνός, Χειρουργός (Συντονιστής)
  • Ηλίας Αθανασάκης, Χειρουργός
  • Νικόλαος Γούβας, Χειρουργός
  • Ζαχαρένια Σαριδάκη, Παθολόγος-Ογκολόγος
  • Ιωάννης Σουγκλάκος, Παθολόγος-Ογκολόγος
  • Ιωάννης Τσιαούσης, Χειρουργός
  • Μανούσος Χριστοδουλάκης, Χειρουργός