Νέες Τεχνικές και Λαπαροσκοπική Προσέγγιση στην Χειρουργική Θεραπεία του Καρκίνου του Παχέος Εντέρου

Νέες Τεχνικές και Λαπαροσκοπική Προσέγγιση στην Χειρουργική Θεραπεία του Καρκίνου του Παχέος Εντέρου

  • 1η Συνάντηση, 5-7 Μαρτίου 2015, Λάρισα
  • 2η Συνάντηση, 16-18 Απριλίου 2015, Λάρισα
Top