• Ιωάννης Σουγκλάκος: Πρόεδρος
  • Ιωάννης Τσιαούσης: Γενικός Γραμματέας
  • Ηλίας Αθανασάκης: Ταμίας